PIDM

Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif

Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif

Noorida Baharuddin
Ketua Pegawai Kewangan dan Pengurus Besar, Kewangan dan Pentadbiran
 

 

Noorida Baharuddin dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan pada Jun 2014 dan bertanggungjawab bagi pengurusan dan kawalan perakaunan dan fungsi-fungsi perbendaharaan serta fungsi berkaitan dengan teknologi maklumat, pentadbiran pejabat serta polisi, proses dan kawalan urusan operasi. Sebelum pelantikan tersebut, beliau berkhidmat dengan Perbadanan sebagai Ketua Audit Dalaman selama lapan tahun.

Beliau memiliki pengalaman luas dalam pengauditan dalaman dan luaran, pengurusan risiko dan pembangunan polisi daripada kerjaya beliau dengan Price Waterhouse, Malaysian Airline System Berhad (MAS), dua badan kawal selia – Suruhanjaya Sekuriti dan Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Labuan, serta dipinjamkan sementara ke Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam.

Di peringkat antarabangsa, Noorida menyumbang dalam penubuhan kumpulan perangkaian tidak rasmi antarabangsa bagi ketua juruaudit dalaman dan wakil audit daripada organisasi insurans deposit seluruh dunia, menganjurkan empat seminar antarabangsa dan juga sering menyertai seminar-seminar ini sebagai penceramah. Noorida memiliki Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dalam Perakaunan daripada University of Tasmania, Australia dan Ijazah Sarjana Muda Perundangan daripada Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia. Beliau merupakan ahli Certified Practising Accountant (Australia), Ahli Berkanun Institut Juruaudit Dalaman Malaysia dan Perancang Kewangan Malaysia Bertauliah dengan Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia. Beliau memperoleh Sijil Jaminan Pengurusan Risiko daripada Institut Juruaudit Dalaman pada tahun 2013.