English  |  中文  |  தமிழ
 
LATEST NEWS
Perlindungan automatik untuk
deposit, manfaat takaful
dan insurans anda!
PIDM kini melindungi deposit anda di bank serta manfaat takaful dan insurans seandainya berlaku kegagalan sesebuah bank ahli atau pengendali takaful dan syarikat insurans. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan skim perlindungan yang berbeza ini, klik butang dibawah:
Taklimat Umum PIDM

Taklimat Umum PIDM


Alt text to go hereTaklimat Umum PIDM 2014 - Mengenai Perlindungan Efektif Pengguna Kewangan


Ketahui Lebih Lanjut

PIDM Annual Report 2013

PIDM Annual Report 2013


Alt text to go herePIDM Annual Report 2013 - develops new initiatives as integrated financial consumer protection authority


Click here to download

PIDM

Mengenai PIDM

Alt text to go hereSebuah agensi Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2005 (Akta PIDM) pada tahun 2005 untuk melindungi pendeposit daripada kehilangan sebahagian atau kesemua deposit, serta melindungi pemilik sijil takaful dan polisi insurans sekiranya berlaku kegagalan institusi ahli.
Ketahui Lebih Lanjut

DI

Insurans Deposit

Alt text to go hereInsurans Deposit ialah perlindungan yang disediakan kepada anda secara automatik, anda tidak perlu memohon atau membayar apa-apa untuk mendapatkan perlindungan ini.
Ketahui Lebih LanjutSenarai Institusi-institusi Kewangan

TIPS

Perlindungan Manfaat Takaful
& Insurans

Alt text to go hereInsurans deposit ialah sistem yang dilaksanakan oleh Kerajaan bagi melindungi pendeposit daripada kehilangan deposit diinsuranskan yang disimpan di institusi ahli sekiranya berlaku kegagalan institusi ahli.
Ketahui Lebih LanjutSenarai Ahli Penginsurans