• Slider background
  PIDM Annual Report 2015
  LAPORAN TAHUNAN 2015

  Bekerja Secara Harmoni
   
 • Slider background
  Slide 5
  PIDM
  Perlindungan automatik bagi simpanan bank, manfaat takaful dan insurans anda!
  PIDM melindungi simpanan di bank serta manfaat takaful dan insurans anda sekiranya sesebuah bank ahli atau ahli penginsurans mengalami kegagalan. Untuk maklumat lanjut mengenai PIDM sila klik di bawah
 • Slider background
  Slide 5
  PIDM COLLABORATES WITH LAT
  Watch the new PIDM TV advertisements debuting
  7 September 2015
BERITA TERKINI
 
 
 
 
Mengenai PIDM

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) ialah agensi Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Akta PIDM).

Insurans Deposit

Sistem Insurans Deposit melindungi pendeposit daripada kehilangan deposit diinsuranskan yang disimpan di bank-bank ahli sekiranya sesebuah bank ahli mengalami kegagalan.

Perlindungan Manfaat Takaful & Insurans

Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans melindungi pemilik sijil takaful dan polisi insurans daripada kehilangan manfaat takaful dan insurans yang layak sekiranya sesebuah ahli penginsurans mengalami kegagalan.

Kerjaya di PIDM

Kami mempunyai beberapa jawatan kosong dan kini mempelawa individu berkelayakan untuk menjadi sebahagian daripada warga PIDM dan membantu kami mencapai visi sebagai pihak berkuasa perlindungan konsumer kewangan dengan amalan terbaik.

Acara Terkini

Semua Acara>

Signing Ceremony Between PIDM & Cagamas

02 Disember 2015

Train-the-Trainer Certification Ceremony

21 April 2015

Majlis Anugerah dan Pengiktirafan 2014 Program Pendidikan PIDM

27 November 2014

Muat turun penerbitan terbaru kami sekarang!

Di PIDM, kami percaya bahawa memberi maklumat dan mendidik konsumer kewangan di Malaysia adalah kunci kepada menggalakkan keyakinan awam terhadap sistem kewangan. Mengetahui bagaimana sistem-sistem perlindungan konsumer ini berfungsi memberi lebih keyakinan kepada konsumer kewangan bahawa simpanan di bank atau manfaat takaful dan insurans dilindungi.