பொது மக்கள்

Frequently Asked Questions (FAQs)

அவ்வப்போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

கே: மலேசிய வைப்புத்தொகை காப்புறுதிக் கழகம் (PIDM) என்பது என்ன?
கே: எந்த கழகங்கள் PIDM-மின் உறுப்பினர்கள்?
கே: PIDM-மின் பாதுகாப்பிற்கான கட்டணங்களை செ
கே: PIDM-மின் அதிகாரங்கள் யாவை?
கே: நிதி முறையின் நிலைத்தன்மைக்கு PIDM எவ்வாறு பங்களிக்கிறது?
கே: PIDM மற்றும் பேங்க் நெகாரா மலேசியாவின் (BNM) பணிக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன?
கே: PIDM-மை நிர்வகிப்பது யார்?
கே: வைப்புத்தொகை காப்புறுதிக்கு, எந்த கழகங்கள் உறுப்பு வங்கிகள் அல்ல?
கே: TIPS-சுக்கு, எந்த கழகங்கள் உறுப்புக் காப்புறுதியாளர்கள் அல்ல?
கே: உறுப்புக் கழகங்களின் பொறுப்புகள் யாவை?
கே: உறுப்பியத்துவ நீக்கம் எப்படி?
கே: உறுப்பியத்துவ ரத்து எப்படி?
கே: மேல் தகவல்களுக்கு நான் யாருடன் தொடர்பு கொள்வது?