Ringkasan Rancangan Korporat 2021 - 2023

Tahun 2020 membawa cabaran dalam persekitaran ekonomi global. Walaupun pengagihan vaksin COVID-19 meningkatkan jangkaan pasaran, PIDM sentiasa berwaspada dan sedia untuk bertindak apabila perlu.

Sempena penerbitan Ringkasan Rancangan Korporat 2021 - 2023 PIDM, Ketua Pegawai Eksekutif PIDM mengongsikan beberapa cabaran yang dihadapi oleh PIDM pada tahun 2020, serta aspirasinya bagi tempoh perancangan dalam sebuah rakaman video.

 

Muat turun: Ringkasan Rancangan Korporat 2021-2023