PIDM menyertai perbincangan panel ‘Saving Towards Financial Resilience’ anjuran UNCDF

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) baru-baru ini menyertai perbincangan panel mengenai peranan simpanan dalam membina daya tahan kewangan seseorang individu.

PIDM menyumbang kit penjagaan diri untuk komuniti orang kurang upaya penglihatan
PIDM berkongsi pengalaman mengenai Sistem Premium Berbeza dengan Penginsurans-Penginsurans Deposit Asia Pasifik