Orang awam dinasihatkan berwaspada terhadap penyalahgunaan nama dan logo PIDM

Kuala Lumpur, 1 September 2020: Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) meminta orang awam berwaspada dengan bahan pemasaran palsu yang menggunakan nama dan logo PIDM untuk mempromosikan skim pelaburan atau perniagaan. Contoh bahan pemasaran atau dokumen yang menyalahgambarkan perlindungan PIDM atau menggunakan nama dan logo PIDM tanpa kebenaran boleh dirujuk di laman webnya pidm.gov.my.
 
PIDM telah menerima beberapa pertanyaan daripada konsumer kewangan mengenai bahan pemasaran berkaitan pelaburan, skim dan produk atau kewangan yang memaparkan nama dan logo PIDM.  Ramai yang telah diminta membuat pembayaran untuk mengaktifkan perlindungan PIDM bagi menerima dana daripada pihak ketiga, biasanya dalam bentuk pulangan pelaburan daripada skim, perkhidmatan atau produk kewangan. 
 
“Saya ingin menegaskan bahawa perlindungan yang disediakan oleh PIDM kepada pendeposit bank, pemilik sijil takaful dan polisi insurans adalah secara automatik dan percuma. Perlindungan ini tidak memerlukan sebarang pembayaran dan pendaftaran,” kata Rafiz Azuan Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif PIDM.
 
“Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan PIDM tidak merangkumi pinjaman dan produk kewangan bukan deposit seperti unit amanah, saham, dan produk pelaburan emas dan perak,” kata Rafiz.   

Rafiz berkata institusi ahli PIDM adalah semua bank perdagangan konvensional dan bank Islam, syarikat insurans am, syarikat insurans hayat, serta pengendali takaful yang dilesenkan Bank Negara Malaysia. Senarai penuh institusi ahli PIDM boleh didapati di  pidm.gov.my.
 
“Sekiranya anda dihubungi oleh pihak yang mengutip bayaran atau yuran bagi perlindungan PIDM, sila maklumkan kepada kami. Maklumat ini dapat membantu kami mengeluarkan amaran kepada orang awam agar lebih berwaspada terhadap percubaan menipu. Orang awam juga boleh rujuk kepada senarai peringatan pengguna yang diterbitkan oleh pengawal selia kewangan lain, dan semak laman web tersebut untuk mengetahui nombor akaun bank atau nombor telefon yang telah dilaporkan kepada pihak polis berkaitan penipuan,” kata Rafiz.
 
Orang awam boleh menghubungi PIDM di talian bebas tol 1-800-88-1266 untuk mendapatkan maklumat lanjut.
 

Bagi maklumat lanjut mengenai kenyataan akhbar ini, sila hubungi:
 
Sarina Ariffin, Timbalan Pengurus Besar, Bahagian Komunikasi dan Hal Ehwal Awam
(Tel: 03-2173 7457; E-mel: sarina@pidm.gov.my)    
 
Masami Mustaza, Pengurus, Bahagian Komunikasi dan Hal Ehwal Awam
(Tel: 016-3643406; E-mel: masami@pidm.gov.my)
 
MENGENAI PIDM
PIDM adalah badan berkanun yang menyediakan perlindungan, sehingga had yang ditetapkan, terhadap kerugian deposit dan manfaat insurans atau takaful sekiranya berlaku kegagalan sesebuah institusi ahli. PIDM dibiayai sepenuhnya daripada premium atau levi yang dinilai ke atas institusi ahlinya dan tidak menerima dana awam untuk beroperasi. Ia memiliki kaedah-kaedah di bawah Akta PIDM untuk meminjam atau mengumpul dana tersebut yang mungkin diperlukan untuk memenuhi obligasi berkanunnya bagi melindungi konsumer kewangan institusi ahlinya. Sebagai sebahagian penting daripada jaringan keselamatan kewangan negara, PIDM menggalak dan menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan.  
Bagi maklumat lanjut: 
  • Hubungi 1-800-88-1266, 8.30 pagi hingga 5.30 petang pada Isnin hingga Jumaat (tidak termasuk cuti umum)
  • E-mel: info@pidm.gov.my
  • Laman Web: www.pidm.gov.my

Facebook: www.facebook.com/PerbadananInsuransDepositMalaysia

Share to