Kesemua pengendali takaful berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk menjalankan perniagaan takaful keluarga atau am di Malaysia, serta syarikat insurans berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 untuk menjalankan perniagaan insurans hayat atau am di Malaysia (termasuk subsidiari syarikat-syarikat insurans asing yang diperbadankan dan beroperasi di Malaysia) adalah ahli penginsurans PIDM. Keahlian PIDM adalah wajib seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

Ahli penginsurans dikehendaki mempamerkan tanda keahlian ini di pintu masuk pejabat mereka.

 
  Tanda Keahlian PIDM  
  Decal for Peninsular  


Ahli penginsurans PIDM:

Syarikat Insurans
 • AIA Bhd.
 • AIA General Berhad
 • AIG Malaysia Insurance Berhad
 • Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad
 • Allianz Life Insurance Malaysia Berhad
 • AmGeneral Insurance Berhad
 • AmMetLife Insurance Berhad
 • AXA Affin General Insurance Berhad
 • AXA Affin Life Insurance Berhad
 • Berjaya Sompo Insurance Berhad
 • Chubb Insurance Malaysia Berhad
 • Etiqa General Insurance Berhad
 • Etiqa Life Insurance Berhad
 • Gibraltar BSN Life Berhad
 • Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad
 • Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad
 • Hong Leong Assurance Berhad
 • Liberty Insurance Berhad
 • Lonpac Insurance Berhad
 • Manulife Insurance Berhad
 • MCIS Insurance Berhad
 • MPI Generali Insurans Berhad
 • MSIG Insurance (Malaysia) Bhd.
 • Pacific & Orient Insurance Co. Bhd
 • Progressive Insurance Bhd.
 • Prudential Assurance Malaysia Berhad
 • QBE Insurance (Malaysia) Berhad
 • RHB Insurance Berhad
 • Sun Life Malaysia Assurance Berhad
 • The Pacific Insurance Berhad
 • Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad
 • Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd.
 • Tune Insurance Malaysia Berhad
 • Zurich General Insurance Malaysia Berhad
 • Zurich Life Insurance Malaysia Berhad
Pengendali Takaful
 • AIA PUBLIC Takaful Bhd
 • AmMet Life Takaful Berhad
 • Etiqa Family Takaful Berhad
 • Etiqa General Takaful Berhad
 • FWD Takaful Berhad (Sebelumnya dikenali sebagai HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad)
 • Great Eastern Takaful Berhad
 • Hong Leong MSIG Takaful Berhad
 • Prudential BSN Takaful Berhad
 • Sun Life Malaysia Takaful Berhad
 • Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
 • Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
 • Takaful Ikhlas Family Berhad
 • Takaful Ikhlas General Berhad
 • Zurich General Takaful Malaysia Berhad
 • Zurich Takaful Malaysia Berhad

Institusi Bukan Ahli

 • Syarikat insurans semula dan pengendali takaful semula
 • Pengendali takaful antarabangsa berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) 2013
 • Penginsurans jaminan kewangan seperti Danajamin Nasional Berhad
 • Syarikat insurans luar pesisir
 • Peserta industri insurans yang lain, seperti broker insurans dan ajuster